Dating ru roman2786 lesbaindating com

Inkunabeln in Greifswalder Bibliotheken : Verzeichnis der Bestände der Universitätsbibliothek Greifswald, der Bibliothek des Geistlichen Ministeriums und des Landesarchiv Greifswald / unter Mitarb.

; 25 cm Poszczególne dziedziny zob.: Architektura (poz.

Polskie polonika bibliograficzne 1939-1990 // W : Polacy w Indiach / [zespół red.

DEUTSCH-POLNISCHE Beziehungen in Geschichte und Gegenwart : Bibliographie 1900-1998 / hrsg.

369-372 Wykazy prac instytucji zob.: Białoruski Uniwersytet Państwowy (Mińsk) (poz.

– (Veröffentlichungen des Deutschen-Polen-Instituts Darmstadt ; Bd. ; Catalogue de livres nouveaux et autres qui n’ont point étè enregistrez jusqu’à present, ok. 281-285 : Katalog biblioteki podręczney Xzney Anny z Sanguszków Radziwiłłowey [ok. PRZEWODNIK Bibliograficzny : urzędowy wykaz druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej : indeks alfabetyczny / Biblioteka Narodowa. PRZEWODNIK Bibliograficzny : urzędowy wykaz druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej : indeks przedmiotowy.

Leave a Reply